Chính sách riêng tư

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để liên lạc với những người khác hoặc để tạo nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chẳng hạn như bằng việc tạo Tài khoản, chúng tôi thậm chí có thể làm các dịch vụ này tốt hơn nữa – để hiển thị cho bạn nhiều kết quả tìm kiếm và quảng cáo có liên quan hơn nữa, để giúp bạn kết nối với mọi người hoặc để chia sẻ với những người khác nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình – từ việc nghĩ ra những việc cơ bản như ngôn ngữ của bạn, tới những điều phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn thấy hữu ích nhất hoặc những người nào quan trọng nhất đối với bạn trên mạng trực tuyến.

Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký tài khoản tại Giang Go Blog. Khi bạn thực hiện việc đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa tính năng chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hiển thị công khai bao gồm tên và ảnh của bạn.

 • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ này như khi nào bạn truy cập trang web có sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi hoặc khi nào bạn xem và tương tác với các quảng cáo và nội dung của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

  • Thông tin về thiết bị

   Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cụ thể về thiết bị (như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, ký hiệu nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng di động, kể cả số điện thoại của bạn). Giang Go Blog có thể kết hợp ký hiệu nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại của bạn với Tài khoản Giang Go Blog của bạn.

  • Thông tin nhật ký

   Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do Giang Go Blog cung cấp, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Thông tin này có thể bao gồm:

   • các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm của bạn.
   • Địa chỉ giao thức Internet.
   • thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
   • cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản Giang Go Blog của bạn.
  • Thông tin vị trí

   Khi bạn sử dụng dịch vụ có xác định vị trí, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn như tín hiệu GPS đã gửi từ thiết bị di động. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xác định vị trí như dữ liệu cảm biến từ thiết bị của bạn, dữ liệu này có thể cung cấp thông tin chẳng hạn như về điểm truy cập Wi-Fi gần đó và tháp phát sóng điện thoại di động.

  • Số ứng dụng duy nhất

   Các dịch vụ nhất định bao gồm số ứng dụng duy nhất. Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể được gửi tới Giang Go Blog khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó hoặc khi dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.

  • Lưu trữ cục bộ

   Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng các cơ chế như lưu trữ web của trình duyệt (kể cả HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng.

  • Cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danh

   Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập dịch vụ của Giang Go Blog và điều này có thể bao gồm cả việc gửi một hoặc nhiều cookie hoặc ký hiệu nhận dạng ẩn danh tới thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho đối tác của mình, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo hoặc tính năng của Giang Go Blog mà có thể xuất hiện trên các trang web khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ Mãnh Tử Nha và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn các nội dung theo yêu cầu riêng – như cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.

Chúng tôi có thể sử dụng tên bạn cung cấp cho Tiểu sử trên Giang Go Blog của bạn trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà cần phải có Tài khoản Giang Go Blog. Ngoài ra, chúng tôi có thể thay thế các tên trước đây được liên kết với Tài khoản Giang Go Blog của bạn để bạn được giới thiệu nhất quán trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Nếu những người dùng khác đã có email của bạn hoặc thông tin khác để nhận dạng bạn, chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin được hiển thị công khai về Tiểu sử trên Giang Go Blog của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh của bạn.

Khi bạn liên hệ với Giang Go Blog, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác như thẻ pixel nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trong tư cách là người dùng và chất lượng chung của các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: bằng cách lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn, chúng tôi có thể hiển thị dịch vụ của mình bằng loại ngôn ngữ bạn muốn. Khi hiển thị cho bạn các quảng cáo theo yêu cầu riêng, chúng tôi sẽ không kết hợp cookie hoặc ký hiệu nhận dạng ẩn danh với các danh mục nhạy cảm, chẳng hạn như các danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với những thông tin chẳng hạn như từ các dịch vụ khác của Giang Go Blog, bao gồm cả thông tin cá nhân – để giúp bạn chia sẻ mọi điều với những người bạn biết dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ không kết hợp thông tin cookie DoubleClick với thông tin nhận dạng cá nhân trừ khi chúng tôi có sự đồng ý từ phía bạn.

Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

Giang Go Blog xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của chúng tôi ở nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ đặt ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. 

Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt của bạn để chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi, hoặc để báo cho biết khi nào cookie đang được chúng tôi cài đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của bạn bị tắt. Ví dụ: chúng tôi có thể không nhớ tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Thông tin bạn chia sẻ

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, những thông tin này có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm, kể cả Google. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau về chia sẻ và xóa nội dung của bạn.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Giang Go Blog trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của bạn

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Giang Go Blog khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

 • Để xử lý bên ngoài

  Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty liên kết của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi căn cứ theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách về sự riêng tư và bất cứ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.

 • Vì lý do pháp lý

  Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Giang Go Blog nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

  • đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
  • thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Giang Go Blog, người dùng của Giang Go Blog hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng tổng hợp phi cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để chỉ ra xu hướng về việc sử dụng thông thường các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu Giang Go Blog tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

An ninh thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ Giang Go Blog và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

 • Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Giang Go Blog truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Ứng dụng

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Giang Go Blog. và các công ty liên kết của Giang Go Blog cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm các dịch vụ của Giang Go Blog hoặc các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không bao gồm cách thực hành về thông tin của các công ty và tổ chức khác có quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và họ có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phân phối và cung cấp quảng cáo liên quan.

Thực thi

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tưi. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.