Cậu chuyện 16 phút

16 phút và ý nghĩa
16 phút có ý nghĩa gì, tại sao lại lấy tên dự án là 16 phút mà không phải 15 phút hay 20 phút, đây là những câu hỏi thường xuyên được nhắc tới khi ai đó biết tới dự án này. Hãy cùng xem 16 phút có ý nghĩa gì nhé.